Referencje

1

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

2

Małopolskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3

Instytut Chemii Bioorganicznej

Polska Akademia Nauk w Poznaniu

4

Instytut Chemii Bioorganicznej​

Polska Akademia Nauk w Poznaniu

5

Instytut Biochemii i Biofizyki

Polska Akademia Nauk w Warszawie

6

Instytut Biochemii i Biofizyki​

Polska Akademia Nauk w Warszawie

7

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

8

Instytut Chemii Bioorganicznej

Polska Akademia Nauk w Poznaniu

9

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

10

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

11

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

12

Instytut Biologii Medycznej

Polska Akademia Nauk Łódź

13

Instytut Biologii Medycznej​

Polska Akademia Nauk Łódź

14

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Łódzki

15

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

16

Instytut Chemii Bioorganicznej

Polska Akademia Nauk w Poznaniu

17

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

18

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

19

Instytut Chemii Bioorganicznej

Polska Akademia Nauk w Poznaniu

18

Firma Godna Zaufania

Za nieposzlakowaną opinię, etykę w prowadzeniu działalności biznesowej oraz rzetelne podejście do zobowiązań wobec klientów i kontrahentów.